ออกบูธ ME NETT 2017 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย

ออกบูธ ME NETT 2017 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31(2560)
บริษัท แอนทรอนิค จำกัด ออกบูธแสดงสินค้าในงาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ในปี พ.ศ. 2560 
จัดขึ้นในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของ NI ไปจัดแสดงอาทิเช่น Software Labview, CompactDAQ, myRIO, sbRIO, Datalogger

News Gallery