นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรแกรม LabVIEW และเครื่องมือวัด Rohde&Schwarz

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรแกรม LabVIEW และเครื่องมือวัด Rohde&Schwarz 
สำหรับงานวัดและทดสอบเพื่องานวิจัย

ณ กองทัพอากาศ

News Gallery