ออกบูธ EECON-40 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด ออกบูธแสดงสินค้าในงาน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 40 (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) 
โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของ Rohde&Schwarz ไปจัดแสดงอาทิเช่น spectrum analyzer, vna network analyzer, oscilloscope และอื่นๆ ไปแสดงในงาน ซึ่งมีคณาจารย์ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม

News Gallery